Wat is MINERVA?

Doelstelling

Minerva is een tijdschrift voor Evidence-Based Practice en heeft als doelstelling onafhankelijke, wetenschappelijke informatie te verspreiden. Minerva brengt een kritische duiding van relevante publicaties uit de internationale literatuur.

Voor wie is Minerva bestemd?

Ons doelpubliek zijn alle gezondheidswerkers in de eerste lijn.

Hoe komt Minerva tot stand?

De redactie volgt systematisch de wetenschappelijke literatuur op en maakt hieruit een strenge selectie van relevante artikels.

Criteria bij de selectie zijn:

 1. De informatie is belangrijk om beslissingen van zorgverleners in de Belgische eerste lijn te ondersteunen.
 2. De bestudeerde populatie is representatief voor de eerste lijn.
 3. Bij een RCT: minimum aantal deelnemers, relevante onderzoeksvraag, klinische uitkomsten, intermediaire uitkomsten enkel wanneer er voorlopig geen klinische uitkomsten voorhanden zijn.
 4. Bij een meta-analyse: betrouwbaarheid bronnenmateriaal, studies met zeer grote heterogeniteit worden alleen besproken bij zeer belangrijke onderwerpen.
 5. Beschrijvend onderzoek (cohort, case control) alleen wanneer de uitkomsten zeer relevant zijn (belangrijke populaties, nevenwerkingen medicatie).
 6. Is dit nieuwe evidentie of een bevestiging van wat al werd gepubliceerd?

Op basis van hun expertise maken deskundige collega's of leden van de redactie vervolgens kritische duidingen. Binnen de redactie worden alle teksten peer-reviewed.

Een uitgebreide beschrijving van onze manier van werken is te lezen in het methodologisch handboek dat u hier kan raadplegen. Minerva methodologisch handboek_versie 2022.pdf

Belangenconflicten

De redactieleden vullen jaarlijks een document in waarin ze verklaren geen belangen te hebben die strijdig zijn met hun functie in Minerva.
De duiders maken hun eventuele belangenvermenging schriftelijk bekend aan de redactie.

Redactiecomité

Hoofdredactie: dr. Tom Poelman, huisarts
Adjunct-hoofdredactie: dr. Michel De Jonghe, huisarts

Redactieraad

 • dr. Yasmin Abid, huisarts
 • prof. Barbara Claus, apotheker
 • Sam Cordyn, verpleegkundige
 • Leen De Coninck, ergotherapeute
 • prof. dr. Paul De Cort, huisarts
 • Amélie Defacq, logopediste
 • dr. Gilles Henrard, huisarts
 • prof. Gert Laekeman, apotheker
 • dr. Louise Joly, huisarts
 • prof. dr. Barbara Michiels, huisarts
 • dr. Romain Louis, huisarts
 • Pauline Stas, psycholoog

Redactiesecretariaat

UZ Gent - 6K3, Corneel Heymanslaan 10 - 9000 Gent
tel: 09 332 24 55
fax: 09 332 49 67

Verantwoordelijke uitgever

Roy Remmen
Pastoor De Katerstraat 1
B-2387 Baarle-Hertog

Door wie wordt Minerva ondersteund?

Minerva komt tot stand met de financiële steun van het RIZIV dat de redactionele onafhankelijkheid respecteert.

Minerva is onafhankelijk van sponsors of van de farmaceutische industrie. Minerva aanvaardt geen enkele vorm van publiciteit.

Privacy

Minerva respecteert de privacy van de gebruikers. Persoonlijke gegevens (e-mailadressen) worden alleen gebruikt voor dienstverlening aan de gebruiker en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld aan derden.

De website gebruikt geen cookies. De website gebruikt Google Analytics om de raadpleging van de website te analyseren en de inhoud te verbeteren. Voor meer informatie over de confidentialiteit met betrekking tot het gebruik van Google Analytics, zie: http://www.google.com/intl/fr/analytics/privacyoverview.html.

Disclaimer

Patiënten die deze website raadplegen, mogen de informatie niet aanzien als vervanging van een consult aan de arts of een bezoek aan de apotheker.

Copyright

Het is niet toegelaten om de informatie in Minerva te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden, noch bij het uitvoeren van commerciële of promotionele activiteiten

ISSN

2030-3645

Laatste update: 31/05/2023