Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineFibromyalgie en pregabaline


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 3 Pagina 38 - 38

Zorgberoepen


Duiding van
Crofford LJ, Rowbotham MC, Mease PJ, et al; Pregabalin 1008-105 Study Group. Pregabalin for the treatment of fibromyalgia syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2005;52:1264-73. Mease PJ, Russell IJ, Arnold LM, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of pregabalin in the treatment of patients with fibromyalgia. J Rheumatol 2008;35:502-14.


Besluit
Pregabaline aan een dosis van 450 of 600 mg per dag heeft een beperkt gunstig effect op sommige symptomen van fibromyalgie, maar ten koste van ongewenste effecten die vaak aanleiding geven tot het stopzetten van de behandeling.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

 

Minerva publiceerde begin 2009 reeds een bespreking over het effect van duloxetine bij fibromyalgie (1). Een ander geneesmiddel, pregabaline, claimt eveneens deze indicatie en baseert zich hiervoor in hoofdzaak op twee studies.

Het eerste, multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek liep over acht weken (2). De auteurs onderzochten het effect van verschillende doses pregabaline (150, 300 en 450 mg per dag) op de symptomen van fibromyalgie. In vergelijking met placebo was alleen de dosis van 450 mg per dag effectief voor de vermindering van pijn (één punt op een schaal van tien punten, zonder te vermelden welke vermindering klinisch relevant is), voor de verbetering van slaapproblemen en van vermoeidheid. In deze studie-arm stopte 25% van de patiënten de behandeling, hoofdzakelijk omwille van ongewenste effecten.

De tweede studie, eveneens multicenter en dubbelblind, liep gedurende dertien weken (3). Alleen de dosis van 600 mg per dag (en niet 300 en 450 mg per dag) had gedurende de ganse studieduur een gunstig effect op de gemiddelde pijn gemeten over het verloop van één week. Tijdens de laatste twee weken opvolging was er een vermindering van het verschil ten opzichte van placebo. De andere primaire uitkomstmaat was een samengesteld eindpunt: gemiddelde pijn over het verloop van één week en totale score op de PGIC-schaal (Patient Global Impression of Change) en de FIC-vragenlijst (Fibromyalgia Impact Questionnaire). Hiervoor was er geen statistisch significant verschil ten opzichte van placebo. In de groep met pregabaline 600 mg per dag stopte 44% van de patiënten de behandeling vroegtijdig: 32,6% stopte omwille van ongewenste effecten (in de groep met 300 mg per dag was dit 18,9% en in de placebogroep 10%). De ongewenste effecten met pregabaline zijn: neuropsychische symptomen (slaperigheid, ataxie, evenwichtsstoornissen), nausea, gewichtstoename, oedeem en lever- of visusstoornissen (4).

 

Besluit

Pregabaline aan een dosis van 450 of 600 mg per dag heeft een beperkt gunstig effect op sommige symptomen van fibromyalgie, maar ten koste van ongewenste effecten die vaak aanleiding geven tot het stopzetten van de behandeling.

 

 

 

 

Referenties

  1. Chevalier P. Duloxetine: minder pijn bij fibromyalgie? Minerva 2009;8(1):6-7.
  2. Crofford LJ, Rowbotham MC, Mease PJ, et al; Pregabalin 1008-105 Study Group. Pregabalin for the treatment of fibromyalgia syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2005;52:1264-73.
  3. Mease PJ, Russell IJ, Arnold LM, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of pregabalin in the treatment of patients with fibromyalgia. J Rheumatol 2008;35:502-14.
  4. Syndrome polyalgique idiopathique diffus, alias fibromyalgie. Rev Prescr 2008;28:763-8.
Fibromyalgie en pregabalineCommentaar

Commentaar