Resultaat van de auteur


Jacqmin N.
Haute Ecole Robert Schuman (Libramont); CEBAM
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat psychosociale interventies een positief effect hebben op pijn bij volwassen kankerpatiënten. Er is geen statistisch significant verschil tussen de interventies onderling, mogelijk omwille van te weinig power.