Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Lequesne index
Deze algofunctionele vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld probeert aan de hand van vijf vragen over pijn, twee vragen over loopbeperking en vier vragen over activiteiten van het dagelijkse leven een globaal beeld te scheppen over de pijn en het functioneren van personen met knieartrose. Hoe hoger de score, hoe meer pijn en/of beperking door de patiënt ervaren wordt.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze meta-analyse toont aan dat bij obesitaspatiënten met knieartrose, gewichtsreductie hun functionele klachten significant zal doen dalen. De gepoolde pijnreductie is echter klinisch niet relevant en er is geen algemene verbetering van de klachten (de Lesquesne index). Verder onderzoek naar de (langetermijn) effecten van gewichtsreductie bij obese patiënten met knieartrose is noodzakelijk.