Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
De UPDRS is een meetinstrument voor de evaluatie van patiënten met de ziekte van Parkinson en bestaat uit vier dimensies: 1. geestestoestand, gedrag en stemming; 2. ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen); 3. motorisch onderzoek en 4. motorische complicaties van de therapie. Voor elk item van deze vier categorieën wordt een score toegekend van 0 (geen probleem) tot 5 (ernstig probleem). Er wordt ook een globale score berekend (max. 175 punten). De score wordt gebruikt om de progressie van de motorische en de fysische beperkingen te evalueren, maar ook voor het meten van de therapeutische repons bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Voor de globale of voor de deelscores zijn geen afkappunten vastgelegd waarmee de klinische relevantie van het effect van een behandeling beoordeeld kan worden.
UPDRS
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Heeft levodopa een ziektebeïnvloedend effect op de ziekte van Parkinson?

Crosiers D.

Minerva 2019 Vol 18 nummer 10 pagina 118 - 121


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat een perorale behandeling met levodopa (100 mg 3x/d) + carbidopa (25 mg 3x/d) gedurende 80 weken bij patiënten met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson de progressie van de ziekte niet beïnvloedt maar wel bijdraagt tot een snellere symptoomcontrole zonder toename van ongewenste effecten.

Deze systematische review bevestigt de werkzaamheid van verschillende geneesmiddelenklassen (dopamine-agonisten, COMT-inhibitoren en MAO-B-inhibitoren), gebruikt als toevoeging aan levodopa bij patiënten met de ziekte van Parkinson en motorische complicaties. Dopamine-agonisten zouden hierbij meer effect kunnen hebben, maar leiden ook tot meer ongewenste effecten (dyskinesie).