Resultaat met woordenlijst ( 0 )


scoping review
Een brede zoektocht over een bepaald onderwerp in de literatuur met als doel de scoop voor de onderzoeksvraag, de in- en exclusiecriteria, de uitkomstmaten van een systematische review te bepalen.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat op korte termijn manipulatie en mobilisatie in vergelijking met andere actieve behandelingen een statistisch significante maar beperkte pijnreductie en functieverbetering geven bij patiënten met chronische lagerugpijn. Het effect van manipulatie lijkt groter te zijn dan het effect van mobilisatie.