Resultaat met woordenlijst ( 1 )


diagnostische odds ratio
Deze numerieke waarde beschrijft de diagnostische accuraatheid van een test los van de gebruikte afkapwaarde. DOR wordt berekend door TP*TN/FP*FN. Een test met een DOR=1 is een waardeloze test. Hoe hoger DOR, hoe groter de discriminerende kracht van de test.
DOR
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Het nut van niet-invasieve testen voor de diagnose van Helicobacter pylori?

Ferrant L.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 2 pagina 14 - 17


Deze systematische review van 101 diagnostische studies met matig tot hoog risico van bias toont aan dat ureum ademtesten een hogere diagnostische accuraatheid hebben dan serologische testen en stoelgangantigeentesten om een Helicobacter pylori-infectie op te sporen bij symptomatische patiënten zonder gastrectomie in de voorgeschiedenis en zonder recent antibioticagebruik of inname van PPI’s. Door de hoge heterogeniteit is het niet mogelijk om voor deze testen de meeste gevoelige of meest specifieke afkapwaarde te bepalen.