Resultaat met woordenlijst ( 0 )


OASIS-score
De OASIS-score (Overall Anxiety Severity and Impairment Scale) is een zelfrapportage vragenlijst voor de ernst van een angststoornis. De schaal bestaat uit 5 meerkeuzevragen, die elk 5 stellingen bevatten die een toenemende symptomatologie beschrijven. De stelling die overeenkomt met de meest milde symptomen heeft een waarde van 0 en de stelling die overeenkomt met de meest ernstige symptomen heeft een waarde van 4. De OASIS-score gaat dus van 0 (geen symptomen) tot 20 (extreme symptomen).
OASIS
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde, enkelblinde studie van goede methodologische kwaliteit toont non-inferioriteit aan van mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) ten opzichte van escitalpopram op vlak van de verbetering van ernst van symptomen na 2 maanden. De studie is uitgevoerd bij een selecte populatie van therapietrouwen Amerikaanse volwassenen (18-75 jaar) met een gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis of sociale angst met een hoge sociaaleconomische status.