Partners

Klinische praktijkrichtlijnen


Medicine - Clinical Guidelines

Aanbevelingen van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en huisartsenkringen
Medicine - Clinical Guidelines

Aanbevelingen van de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG.

EBM-zoekmotoren


General Medicine - reference database

Medische informatie op maat, een muisklik van u verwijderd.

EBM-organisaties


EBM-organisatie

Het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie vzw ) verzekert sinds 1974 systematisch onafhankelijke informatie met betrekking tot geneesmiddelen.
EBP-organisatie

Een netwerk dat expertisecentra, EBP-actoren en gezondheidsactoren samenbrengt. Hun doel is via de ‘evidence-based practice’-benadering (EBP) de kwaliteit van zorg te verbeteren in het belang van patiënten en zorgverleners.
EBM-organisatie

Vzw Farmaka moedigt met onafhankelijke, wetenschappelijke informatie en met praktijkgerichte projecten het rationeel geneesmiddelengebruik aan bij artsen en zorgverleners. Farmaka heeft een uitgebreid aanbod aan medische documentatie dat men gratis kan downloaden.
EBM-organisatie

Stichting Geneesmiddelenbulletin (afgekort Ge-Bu) stelt zich ten doel rationele farmacotherapie en rationeel gebruik van medische hulpmiddelen te bevorderen door middel van het uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin, alsmede door het onderhouden van een website.

Point-of-care


Medicine - Clinical Guidelines

Ebpracticenet biedt de snelste en meest betrouwbare weg naar evidence-based richtlijnen.