Tijdschrift Minerva volume 10 nummer 9 november 2011
Wat de patiënt kiest werkt beter...

Pagina 105 - 105 

Desplenter F., Laekeman G.  


Nieuwe orale anticoagulantia bij VKF: het nut van rivaroxaban

Pagina 106 - 107 

Chevalier P.  

In de ROCKET AF-studie is rivaroxaban bij patiënten met niet-valvulaire voorkamerfibrillatie en een verhoogd risico van CVA (CHADS2 minstens = 2) niet inferieur aan warfarine voor de preventie van CVA en systemische embolie. Het risico van bloedingen was niet verschillend tussen beide behandelingen.


Is drospirenon in een 24 dagen combinatiepil effectiever dan in een 21 dagen pil?

Pagina 108 - 109 

Peremans L.  

Ondanks de positieve interpretatie van de resultaten door de auteurs blijkt uit deze studie dat er onvoldoende evidentie is voor de superioriteit van een combinatiepil met drospirenon/EE-24d vergeleken met progestagenen met een korter halfleven en/of met een 21-dagen regime.


Post CVA: kinesitherapie na meer dan zes maanden?

Pagina 110 - 111 

Crismer A.  

Op basis van deze meta-analyse lijkt het nuttig om na een CVA de klassieke kinesitherapie langer dan zes maanden verder te zetten. Duidelijke conclusies voor de praktijk zijn echter niet mogelijk omwille van de talrijke methodologische beperkingen van de geïncludeerde studies en de heterogeniteit van de geïncludeerde onderzoekspopulatie (met ook soms zeer weinig patiënten per studie).


Perorale 5-aminosalicylaten voor de ziekte van Crohn

Pagina 112 - 113 

Van de Casteele M.  

Deze studie besluit dat de rol van orale 5-aminosalicylaten om remissie te bekomen bij een opstoot van de ziekte van Crohn of om remissie te behouden bij latente ziekte van Crohn onzeker blijft.


Combinatietherapie van aliskiren en amlodipine als initiële behandeling voor hypertensie

Pagina 114 - 115 

De Cort P.  

De combinatietherapie van het nieuwere aliskiren met amlodipine geeft, zoals men logisch kan verwachten, een snellere initiële bloeddrukverlaging dan beide producten afzonderlijk bij mensen met een ernstige hypertensie zonder co-morbiditeit. Of deze vroegtijdige winst in bloeddrukdaling ook zal resulteren in minder klinische eindpunten kan met deze studie niet aangetoond worden.


Hoe studie-armen correct met elkaar vergelijken?

Pagina 116 - 116 

Chevalier P.