Tijdschrift Minerva volume 13 nummer 6 juli 2014

Eerstelijnszorgmanagement voor depressie bij ouderen

Pagina 67 - 68 

Foulon V., Laekeman G., Liekens S.  

Deze studie tracht aan te tonen dat ondersteuning van de huisarts met extra middelen om ouderen met majeure depressie in de huisartspraktijk volgens de richtlijnen op te volgen, de mortaliteit ten opzichte van gebruikelijke zorg verlaagt. Het is niet duidelijk of de steekproefgrootte groot genoeg was om op een correcte manier een verschil in mortaliteit aan te tonen. Het is evenmin duidelijk welk deel van de interventie het meeste impact had op het resultaat.


Serenoa repens voor benigne prostaathyperplasie

Pagina 69 - 70 

Laekeman G.  

Deze systematische review van de Cochrane Collaboration besluit dat Serenoa repens niet werkzaam is voor de behandeling van lage urinewegsymptomen bij benigne prostaathyperplasie. Op basis van deze studie is het echter niet duidelijk of dit geldt voor alle extracten van Serenoa repens. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven zijn degelijke klinische studies van lange duur nodig, waarin gestandaardiseerde extracten van Serenoa repens vergeleken worden met placebo of een actieve comparator.


Doeltreffendheid van kinkhoestvaccinatie bij adolescenten en volwassenen

Pagina 71 - 72 

Michiels B.  

Deze observationele case-control studie toont een matige doeltreffendheid aan van minstens 50% voor een boostervaccinatie met het acellulair kinkhoestvaccin tegen het doormaken van kinkhoest bij adolescenten en volwassenen. Er zijn geen argumenten om de huidige aanbevelingen te wijzigen, maar verder onderzoek blijft nodig.


Neuropathische pijn behandelen met een hoog gedoseerde capsaïcine pleister?

Pagina 73 - 74 

Devulder J.  

Deze meta-analyse toont aan dat het aanbrengen van een hoog gedoseerde capsaïcine pleister (8%) op de pijnlijke huidzone bij patiënten met postherpetische en HIV-geassocieerde neuropathische pijn meer pijnstilling geeft dan een veel lager geconcentreerde capsaïcine pleister (0,04%) en gepaard gaat met een kleine toename in mineure ongewenste effecten (zoals huidirritatie). Of deze behandeling even doeltreffend is dan andere lokale en orale behandelingen moet evenwel verder onderzocht worden.


Klinische score en snelle streptest: nuttig bij de aanpak van acute keelpijn?

Pagina 75 - 76 

De Meyere M., Matthys J.  

Deze studie toont aan dat bij de aanpak van acute keelpijn, het gebruik van een klinische score de pijn meer reduceert en het voorschrijven van antibiotica vermindert. De klinische relevantie van deze winst is echter niet duidelijk. De snelle streptest biedt geen enkele klinische meerwaarde.


Relatief risico versus odds ratio

Pagina 77 - 77 

Michiels B.