Tijdschrift Minerva volume 14 nummer 10 december 2015
Minerva stopt op papier…. maar is alert!

Pagina 117 - 117 

Remmen R.  


Is urotherapie aangewezen als eerstelijnstherapie voor kinderen met bedplassen?

Pagina 118 - 119 

Denys M.A.  

Deze open-label RCT besluit dat urotherapie als eerstelijnsbehandeling bij kinderen met bedplassen het aantal natte nachten niet reduceert en het effect van de plaswekkermethode niet beïnvloedt. Gezien de methodologische tekortkomingen van deze studie is er nood aan toekomstige goed opgezette studies om deze resultaten te bevestigen of te ontkrachten alvorens de huidige richtlijnen hieromtrent eventueel aan te passen.


Topisch pimecrolimus als behandeling voor atopisch dermatitis bij zuigelingen, peuters en kleuters

Pagina 120 - 121 

Morren M.A.  

Op basis van deze pragmatische open-label gerandomiseerde klinische studie kunnen we besluiten dat topisch pimecrolimus even veilig en werkzaam is als zwakke tot matig werkzame topische corticosteroïden bij zuigelingen, peuters en kleuters met milde tot matige atopische dermatitis.


Een HPV-zelftest als laagdrempelig alternatief voor een uitstrijkje?

Pagina 122 - 123 

Verhoeven V.  

Deze cohortstudie met belangrijke methodologische tekortkomingen toont aan dat een HPV-zelftest in combinatie met een intensief educatieprogramma de screeningsgraad in beperkte mate doet toenemen, vooral bij vrouwen die zich al regelmatig laten screenen.


Gepersonaliseerde zorgplanning voor volwassenen met chronische gezondheidsproblemen

Pagina 124 - 125 

Boeckxstaens P.  

Deze systematische review van uitstekende methodologische kwaliteit toont op basis van een beperkt aantal heterogene studies aan dat gepersonaliseerde zorgplanning in vergelijking tot gewone zorg leidt tot een beperkte verbetering van enkele fysieke en psychische uitkomstmaten bij patiënten met een chronische aandoening, vooral met diabetes mellitus. Het effect op subjectieve gezondheidsstatus, zelfzorgmanagementcapaciteiten en andere geïndividualiseerde uitkomstmaten is onduidelijk. Door het beperkte aantal studies is het bovendien niet mogelijk om te bepalen welke interventies bij welke patiënten met multipele chronische aandoeningen het meest doeltreffend zijn.


Hoe rosacea behandelen?

Pagina 126 - 127 

Poelman T.  

Deze correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse toont aan dat het effect van zowel topische als systemische middelen voor de behandeling van rosacea nog onvoldoende onderzocht is. Voor de topische behandelingen is het effect op de ernst van rosacea aangetoond.