Tijdschrift Minerva volume 14 nummer 6 juli 2015
Het test-diagnose-behandelingstraject

Pagina 65 - 65 

Michiels B.  


Waarde van symptomen en klinische tekens voor de diagnose van pneumonie bij kinderen

Pagina 66 - 67 

Michiels B.  

Deze systematische review en meta-analyse toont aan dat geen enkel klinisch teken of symptoom apart in staat is pneumonie bij kinderen jonger dan 5 jaar aan te tonen of uit te sluiten. Er kan geen uitspraak gedaan worden over de gecombineerde diagnostische waarde van twee of meer klinische kenmerken, noch over de plaats van sneltesten.


Is klinisch onderzoek nuttig voor de diagnose van rotator cuff lijden?

Pagina 68 - 69 

Poelman T.  

Deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse toont aan dat geen enkele klinische test rotator cuff lijden goed kan aantonen of uitsluiten. Een externe en interne rotatie lag test lijken wel nuttig te zijn om een rotator cuff scheur respectievelijk aan te tonen en uit te sluiten. Er kan geen uitspraak gedaan worden over de gecombineerde diagnostische waarde van 2 of meer klinische testen, noch over de plaats van deze klinische testen in het test-diagnose-behandelingstraject.


Rotator cuff scheur: chirurgisch herstel of kinesitherapie?

Pagina 70 - 71 

De Schutter F.  

Uit deze studie kunnen we besluiten dat onmiddellijk chirurgisch peesherstel geen klinisch relevant voordeel in pijn en functioneren oplevert in vergelijking met een uitgebreid kinesitherapeutisch programma bij volwassenen met een kleine tot matig grote rotator cuff scheur.


De relatie tussen sedentaire tijd en morbiditeit, mortaliteit en hospitalisatie

Pagina 72 - 73 

De Cocker K., DeSmet A., Verloigne M.  

Uit deze systematische review met meta-analyses kunnen we besluiten dat er bij volwassenen een statistisch significante relatie bestaat tussen sedentaire tijd en globale mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit, kankergerelateerde mortaliteit en incidentie van kanker en diabetes mellitus. Het verband was onafhankelijk van de fysieke activiteitsgraad.


Systemische corticosteroïden bij exacerbaties van COPD?

Pagina 74 - 75 

Elinck K.  

Deze systematische review met meta-analyse toont aan dat systemische corticosteroïden (peroraal of parenteraal toegediend) in vergelijking met placebo therapiefalen voorkomen bij acute exacerbaties van COPD. Versus placebo zag men geen effect op herval en mortaliteit, maar wel een toename in hyperglykemie. Er was geen verschil in effect tussen oraal en parenteraal toegediende corticosteroïden.