Tijdschrift Minerva volume 14 nummer 8 oktober 2015
EMA maakt klinisch onderzoek transparanter

Pagina 91 - 91 

Laekeman G., De Nys K.  


Nut van hydraterende crème in de preventie van atopisch eczeem

Pagina 92 - 93 

Lapeere H.  

Op basis van deze studie kunnen we besluiten dat het dagelijks smeren van emolliens bij pasgeborenen een haalbare strategie is om atopisch eczeem te voorkomen. Deze studie suggereert ook dat het smeren van een emolliens atopisch eczeem op een veilige manier kan voorkomen. Grotere studies zijn echter nodig om deze resultaten te bevestigen.


Is het nuttig om allergenen op te sporen bij patiënten met astma en/of allergische rhinitis?

Pagina 94 - 95 

Vankrunkelsven P.  

Deze pragmatische studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bij patiënten in de huisartspraktijk met reeds langer bestaand astma en/of allergische rhinitis een gestructureerde anamnese om allergische blootstelling op te sporen, aangevuld met huidtesten en gevolgd door een advies op maat voor het vermijden van allergenen, na 12 maanden geen verschil geeft in symptomen, levenskwaliteit en longfunctie. De studiepopulatie had bij de aanvang van de studie echter weinig symptomen en de levenskwaliteit was niet echt aangetast. Bovendien waren de patiënten al vrij goed op de hoogte van de allergenen waarvoor ze overgevoelig waren en hadden ze misschien al maatregelen getroffen om ze te vermijden, waardoor er nog weinig marge voor verbetering bestond.


Zijn antibiotica nuttig bij asymptomatische bacteriurie?

Pagina 96 - 97 

Heytens S., Christiaens T.  

Deze systematische review en meta-analyse van heterogene studies, voornamelijk uitgevoerd bij oudere patiënten, kon geen klinisch verschil aantonen tussen een antibiotische behandeling en placebo of geen behandeling van asymptomatische bacteriurie. Er was wel een betere bacteriële eradicatie ten koste van significant meer ongewenste effecten.


Oefentherapie als behandeling van het patellofemoraal pijnsyndroom

Pagina 98 - 99 

Dingenen B.  

Op basis van deze systematische review en meta-analyse van heterogene kleine studies van slechte tot matige methodologische kwaliteit kunnen we besluiten dat oefentherapie bij personen met het patellofemoraal pijnsyndroom zou kunnen resulteren in klinisch belangrijke verbeteringen in pijn en functionele mogelijkheden. De beste (combinatie van) oefenmodaliteiten blijft onduidelijk en is vermoedelijk ook sterk individueel afhankelijk.


Vermindert een multicomponente interventie cognitieve achteruitgang bij ouderen?

Pagina 100 - 101 

Vermeulen B.  

De auteurs besluiten dat de resultaten van deze grote, langetermijn-RCT suggereren dat een multicomponente interventie het cognitieve functioneren kan verbeteren of in stand houden bij ouderen uit de algemene populatie met een verhoogd risico op dementie.


Waarom continue variabelen uitdrukken in z-scores?

Pagina 102 - 102 

Poelman T.