Tijdschrift Minerva volume 15 nummer 6 juli 2016
Therapietrouw: mens en techniek

Pagina 134 - 135 

Laekeman G.  


Vereenvoudigde vorm van slaaprestrictie als behandeling van slapeloosheid in de eerste lijn

Pagina 136 - 139 

Declercq T.  

Deze methodologisch correct opgezette RCT toont aan dat een vereenvoudigde vorm van cognitieve gedragstherapie met toepassen van slaaprestrictie in de eerste lijn na 6 maanden tot een statistisch significant grotere verbetering van slaapkwaliteit leidt dan alleen slaapadvies. De klinische relevantie van het effect, alsook de duurzaamheid en de generaliseerbaarheid is echter onduidelijk.


Levodropropizine, werkzaam tegen hoesten?

Pagina 140 - 142 

De Sutter A.  

Uit deze systematische review kunnen we niets besluiten over de effectiviteit en de veiligheid van levodropropizine. De beschikbare studies zijn klinisch zeer heterogeen, hebben een onduidelijke methodologische kwaliteit en tonen tegenstrijdige resultaten.


Extracorporale schokgolftherapie voor de behandeling van chronische fasciitis plantaris?

Pagina 143 - 146 

Vermeersch V., Poelman T.  

Deze gerandomiseerde placebogecontroleerde studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat gefocusseerde hooggedoseerde extracorporale schokgolftherapie zonder lokaal anestheticum de pijn en het functioneren statistisch significant verbetert bij patiënten met langer bestaande therapieresistente fasciitis plantaris. De klinische relevantie van dit effect alsook de invloed van specifieke behandelingsmodaliteiten blijven onduidelijk.


Aripiprazol toevoegen aan therapieresistente majeure depressie bij volwassenen ouder dan 60 jaar?

Pagina 147 - 150 

De Winter F.L., Van Buggenhout R.  

Deze gerandomiseerde placebogecontroleerde studie bij patiënten ouder dan 60 jaar met therapieresistente matig ernstige majeure depressie na behandeling met een hoge dosis venlafaxine toont aan dat de toevoeging van een lage dosis aripiprazol op korte termijn de kans op remissie vergroot ten koste van een toename aan extrapyramidale ongewenste effecten zoals acathisie en parkinsonisme.


Bisfosfonaten als adjuvante behandeling voor borstkanker?

Pagina 151 - 154 

Kruse V., Denys H., Cocquyt V.  

Deze meta-analyse van RCT’s uit één gegevensbank toont aan dat bisfosfonaten als adjuvante behandeling van vroegtijdige borstkanker zonder metastasen bij postmenopauzale vrouwen botmetastasering en borstkankergerelateerde mortaliteit verlaagt. De balans tussen klinische meerwaarde en ongewenste effecten is nog niet duidelijk. Ook het optimale behandelingsschema moet verder onderzocht worden.


Herhaalde metingen, hoe analyseren?

Pagina 155 - 157 

Poelman T., Michiels B.