Tijdschrift Minerva volume 16 nummer 10 december 2017
Interactie tussen informele en formele zorg werkt

Pagina 239 - 240 

Claus B., Vanhaute O.  


Hoe patellatendinopathie behandelen?

Pagina 241 - 244 

de Caluwé J-R., Vandeput D., Poelman T.  

Uit deze systematische review en meta-analyse is het onmogelijk om conclusies te trekken. De methodologie is zeer zwak en de meta-analyse van de effectgroottes voor de verschillende interventies is misleidend. Naar analogie met de resultaten van een eerdere systematische review lijkt excentrische oefentherapie het beter te doen dan andere vormen van therapie. Verder onderzoek naar deze en naar andere behandelingen van patellatendinopathie is noodzakelijk.


Clozapine voor therapieresistente schizofrenie: hoe sterk is de evidentie?

Pagina 245 - 248 

Catthoor K.  

Op basis van deze correct uitgevoerd systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat clozapine op korte termijn beter dan andere antipsychotica positieve symptomen kan onderdrukken bij therapieresistente patiënten met schizofrenie. Verder onderzoek met een correcte definiëring van therapieresistentie en voldoende aandacht voor ongewenste effecten is absoluut noodzakelijk.


Gecombineerde leefstijlinterventies voor de behandeling van zwangerschapsdiabetes

Pagina 249 - 252 

Benhalima K.  

Uit deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat een gecombineerde leefstijlinterventie voor de behandeling van zwangerschapsdiabetes het risico van macrosomie vermindert. Verder onderzoek is nodig om de potentiële effecten op korte en op lange termijn bij moeder en kind te evalueren.


Welke behandelingen effectief voor molluscum contagiosum?

Pagina 253 - 256 

Morren M.A., Poelman T.  

Deze systematische review van de Cochrane Collaboration toont aan dat er een sterk tekort aan bewijs bestaat over het gebruik van vaak voorkomende behandelingen voor molluscum contagiosum bij kinderen en adolescenten zonder immuundeficiëntie. Er bestaat wel voldoende bewijs tegen het gebruik van imiquimod-crème wegens afwezigheid van effect en het voorkomen van ernstige lokale huidreacties. Goed opgezette studies met curettage en cryotherapie zijn dringend nodig.


Bloedverdunners stoppen voor een niet-cardiale operatie?

Pagina 257 - 260 

De Cort P.  

Deze systematische review en meta-analyse van hoofdzakelijk observationele studies laat niet toe om besluiten te trekken over het risico van bloeding of trombose wanneer antiaggregantia tijdens niet-cardiale heelkunde verder ingenomen worden. Verder onderzoek naar het risico van bloedingen bij bepaalde operaties met een groter bloedingsrisico en naar het risico van trombotische complicaties bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico is noodzakelijk.


Wat zijn pre-post- (voor-na-) studies?

Pagina 261 - 262 

Michiels B.