Tijdschrift Minerva volume 16 nummer 6 juli 2017

Hoe het risico op pre-eclampsie bepalen?

Pagina 138 - 141 

Dehaene I., Roelens K., Poelman T.  

Deze systematische review en meta-analyse toont aan dat gemakkelijk te identificeren risicofactoren vóór 16 weken zwangerschapsduur gepaard gaan met een verhoogd risico op pre-eclampsie. Alleen voor het antifosfolipidensyndroom, chronische hypertensie, voorgeschiedenis van pre-eclampsie, diabetes mellitus, BMI >30 en geassisteerde voortplanting is met profylactisch gebruik van aspirine een klinisch relevante winst te voorspellen.


Logopedie en kinesitherapie bij volwassenen met chronische idiopathische hoest: zinvol?

Pagina 142 - 145 

Van Kerckhove E., Poelman T.  

Deze kleinschalige gecontroleerde gerandomiseerde studie toont aan dat een logopedische en kinesitherapeutische behandeling volgens een gestandaardiseerd protocol na vier weken behandeling, maar niet na drie maanden follow-up, resulteert in een betere levenskwaliteit bij volwassen patiënten met een idiopatische chronische hoest.


Helpt muziek luisteren bij slapeloosheid?

Pagina 146 - 149 

Declercq T., Poelman T.  

Deze systematische review en meta-analyse toont aan dat muziek luisteren de subjectieve slaapkwaliteit verbetert bij personen met uiteenlopende slaapproblemen. Het effect van de behandeling op objectieve parameters van slaapkwaliteit, op dagelijks functioneren en levenskwaliteit is niet duidelijk. Studies van hogere kwaliteit met een langere opvolging van slaapkwaliteit en dagelijks functioneren bij personen met een klinische diagnose van (primaire) slaapstoornis zijn noodzakelijk.


Hoe gaan huisartsen om met arbeidsongeschiktheid bij patiënten met depressieve klachten?

Pagina 150 - 153 

Heyerick M., Lemiengre M.  

Deze kwalitatieve studie toont aan dat huisartsen op een verschillende manier omgaan met het bepalen en hanteren van zowel arbeidsongeschiktheid als werkhervatting bij patiënten met depressieve klachten.


Voorkomt men acute luchtweginfecties met vitamine D-supplementen?

Pagina 154 - 157 

Laekeman G.  

Deze systematische review en meta-analyse op basis van individuele patiëntgegevens toont aan dat vitamine D-supplementen acute luchtweginfecties kunnen voorkomen. Patiënten met ernstige vitamine D-deficiëntie en patiënten die een dagelijkse of wekelijkse dosis krijgen zonder bolusdosis, blijken het grootste voordeel te hebben. Over de grootte van het effect in andere subgroepen kunnen we op basis van deze studie geen uitspraken doen.


Bepaling van een klinisch relevante drempel voor NNT

Pagina 158 - 159 

Michiels B.