Tijdschrift Minerva volume 29 nummer 5 juni 2000
Marketingstrategieën: een tip van de sluier opgelicht

Pagina 222 - 224 

van Driel M.  


De nieuwe COX-2 selectieven: een aanwinst?

Pagina 225 - 229 

Art B., Soenen K., van Driel M.  

De nieuwere NSAID's zijn voorlopig geen eerste keus in de behandeling van artrose (rofecoxib) of reuma (celecoxib). Voor artrose is paracetamol nog altijd eerste keus. Alhoewel zij actief zijn ten opzichte van placebo, zijn er nog steeds geen studies gepubliceerd met paracetamol als referentie. De winst op het voorkomen van endoscopisch vastgestelde erosies heeft zich nog niet overtuigend vertaald in een vermindering van het aantal ernstige complicaties op lange termijn. Bovendien zijn de beide coxibs nog niet getest bij personen met een hoog risico voor gastro-intestinale complicaties (zoals ouderen en personen met een ulcus in de voorgeschiedenis), terwijl zij juist voor deze groep patiënten een grote aanwinst zouden kunnen zijn. Besluit: voorlopig geen aanwinst.


Zeven dagen versus drie dagen penicilline voor acute keelpijn

Pagina 230 - 232 

De Meyere M.  

Dit is de eerste studie die een toediening van zeven dagen penicilline onderbouwt, in geval men antibiotica voorschrijft bij acute keelpijn. Fundamenteel blijft het beleid van de WVVH-Aanbeveling ongewijzigd. Antibiotica zijn in de regel niet geïnduceerd bij acute keelpijn. Penicilline is enkel aangewezen bij risicopatiënten en/of bij patiënten die na informatie en inspraakmogelijkheid opteren om toch antibiotica te nemen.


Postmenopauzale hormonale substitutie en cardiovasculair risico

Pagina 233 - 236 

Lemiengre M.  

Momenteel zijn er met het oog op preventie van cardiovasculaire incidenten geen argumenten om hormonale substitutietherapie toe te passen bij vrouwen met bekende coronaire pathologie.


Verhoogd risico op DVT bij hormonale substitutie

Pagina 237 - 238 

Lemiengre M.