Tijdschrift Minerva volume 9 nummer 9 november 2010

Zuurstoftherapie voor de behandeling van clusterhoofdpijn

Pagina 98 - 99 

Belche J.L.  

De resultaten van deze crossoverstudie tonen aan dat een vroegtijdige zuurstoftoediening aan hoog debiet nuttig kan zijn bij een aanval van clusterhoofdpijn. Het voordeel van zuurstof is nog niet vergeleken met het effect van andere behandelingen (triptanen).


Zijn interventies voor gewichtscontrole bij kinderen effectief?

Pagina 100 - 101 

Chevalier P.  

Dit systematisch literatuuroverzicht van relatief heterogene, recente studies toont globaal gezien een winst aan van gedragsinterventies met matige (26 tot 75 uur) tot hoge (>75 uur) intensiteit op het vlak van vermindering van de BMI bij kinderen en adolescenten met overgewicht of obesitas. Deze interventies vereisen een interdisciplinaire samenwerking met de nodige training van de teamleden.


Nortriptyline en gabapentine voor neuropathische pijn

Pagina 102 - 103 

Hans G.  

De resultaten van deze studie met methodologische beperkingen tonen een grotere werkzaamheid aan van een combinatie van nortriptyline en gabapentine in vergelijking met de monotherapie van beide geneesmiddelen voor de behandeling van diabetische polyneuropathie. Het verschil lijkt echter klinisch niet relevant te zijn. Voor de behandeling van postherpetische neuralgie kon geen verschil aangetoond worden.


Aan antidepressiva een atypisch antipsychoticum toevoegen bij majeure depressie?

Pagina 104 - 105 

Wyckaert S.  

Deze meta-analyse besluit dat het toevoegen van een atypisch antipsychoticum aan een antidepressivum tot significant meer respons en remissie leidt bij patiënten met een therapieresistente majeure depressie. De kwaliteit van de geïncludeerde studies is echter niet gecontroleerd. De talrijke methodologische beperkingen van deze meta-analyse samen met de beperkingen van de geïncludeerde studies en de toename van de ongewenste effecten vragen om verder onderzoek.


Heeft het gebruik van antipsychotica een impact op de mortaliteit bij mensen met schizofrenie?

Pagina 106 - 107 

Cohen D., Correll C., De Hert M.  

Deze studie besluit dat de mortaliteit bij schizofreniepatiënten hoog is en dat het gebruik van antipsychotica de mortaliteit op lange termijn doet dalen. De verschillende methodologische problemen van dit onderzoek maken het besluit van de auteurs echter weinig betrouwbaar. Een voorzichtig gebruik van antipsychotica bij schizofrene patiënten blijft uitermate belangrijk.


Subgroepanalyses (update)

Pagina 108 - 108 

Chevalier P.