Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineValue of breast imaging in women with painful breasts: observational follow up study


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 7 Pagina 300 - 301

Zorgberoepen


Duiding van
DUIJM LE, GUIT GL, HENDRIKS JH, ZAAT JO, MALI WP. Value of breast imaging in women with painful breasts: observational follow up study. BMJ 1998;317:1492-5.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 

Samenvatting

 

Bij pijn in een borst wordt vaak een radiologisch onderzoek uitgevoerd (15% van alle mammografieën in Nederland), zelfs al werd bij het klinisch onderzoek geen palpeerbaar letsel gevonden. Het doel van deze prospectieve studie was de waarde te bepalen van de mammografie bij deze indicatie.

De mammografieën van 987 vrouwen met (een) pijnlijke borst(en) werden vergeleken met deze van evenveel vrouwen die zonder enige klacht werden verwezen voor screening. Het studieprotocol omschreef precies welke opnamen moesten gebeuren en wanneer aanvullende technieken en/of echografie dienden te worden toegepast. De resultaten in de groep vrouwen met pijnlijke borst(en) waren: normaal (86,5%), benigne letsels (8,6%), waarschijnlijk benigne letsels (3,6%), verdachte letsels (0,8%) en Samenvatting maligne letsels (0,4%). De vrouwen werden gedurende twee jaar opgevolgd. De prevalentie van borstkanker was dezelfde in de twee groepen vrouwen, namelijk 0,8% in de groep met klachten en 0,7% in de controlegroep.

De auteurs concluderen dat een pijnlijke borst zonder klinische afwijkingen bij een vrouw zonder verhoogd risico op borstkanker (voorgeschiedenis van borstkanker, hoge leeftijd, borstkanker bij de moeder) niet geassocieerd is met een hogere prevalentie van borstkanker.

 
 

Commentaar

 

Er zijn twee beperkingen aan deze studie. Ten eerste was de follow-up periode van twee jaar misschien te kort om te besluiten dat er geen correlatie is tussen pijn in een borst en maligniteit. Ten tweede was er de verwijzingsbias, met name dat vrouwen die konden worden gerustgesteld na een klinisch onderzoek niet werden verwezen voor een radiologisch onderzoek.

Value of breast imaging in women with painful breasts: observational follow up study

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar