Tijdschrift voor Evidence-Based MedicinePlacebo controlled multicentre randomised trial of interferon beta-1b in treatment of secundary progressive multiple sclerosis


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 5 Pagina 217 - 218

Zorgberoepen


Duiding van
EUROPEAN STUDY GROUP ON INTERFERON B-1B IN SECUNDARY PROGRESSIVE MS. Placebo controlled multicentre randomised trial of interferon -1b in treatment of secundary progressive multiple sclerosis. Lancet 1998;532:1491-7.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 
 

Samenvatting

 

Voor de secundaire progressieve fase van MS bestaat geen behandeling. In een Europese multicentrische dubbelblinde placebogecontroleerde studie werd het effect nagegaan van de toediening van interferon b-1b bij ambulante MS-patiënten die zich in een secundaire progressieve fase van de ziekte bevonden. De behandeling duurde drie jaar, gevolgd door een follow-up periode zonder medicatie van drie maanden. Interferon vertraagt duidelijk de neurologische achteruitgang van deze patiënten.

 

 

Commentaar

 

Interferon b-1b kan een aanwinst zijn voor MS-patiënten die zich in de secundaire progressieve fase van de ziekte bevinden. Hierbij dient men wel de kosten-batenanalyse van de behandeling in beschouwing te nemen.

Placebo controlled multicentre randomised trial of interferon beta-1b in treatment of secundary progressive multiple sclerosis

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar