Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineRandomised double-blind placebo-controlled study of interferon beta-1a in relapsing/remitting multiple sclerosis


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 5 Pagina 218 - 218

Zorgberoepen


Duiding van
PRISMS (PREVENTION OF RELAPSES AND DISABILITY BY INTERFERON B-1A SUBCUTANEOUSLY IN MULTIPLE SCLEROSIS) STUDY GROUP. Randomised double-blind placebo-controlled study of Interferon b-1a in relapsing/remitting multiple sclerosis. Lancet 1998;352:1498-504.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 
 

Samenvatting

 

De opzet van de studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde multicentrische studie in negen landen. De follow-up periode bedroeg twee jaar. Interferon b-1a, subcutaan toegediend, is effectief bij de behandeling van de terugvallende/ herstellende vorm van MS. Er doen zich twee keer minder terugvallen voor, de progressieve fase van de ziekte wordt uitgesteld met drie à vijf maanden en de invaliditeit is beperkter. Het effect is dosisgebonden en het product wordt goed verdragen.

 
 

Commentaar

 

Van de MS-patiënten maakt 85% een fase door van terugvallen en herstellen. Binnen de tien jaar evolueert 50% onder hen naar een fase waarin de invaliditeit progressief toeneemt. Een vroegtijdige behandeling met Interferon b-1a kan de evolutie naar de progressieve vorm van MS afremmen.

Randomised double-blind placebo-controlled study of interferon beta-1a in relapsing/remitting multiple sclerosis

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar