Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEnkele belangrijke evoluties binnen Minerva


Minerva 2022 Volume 21 Nummer 1 Pagina 2 - 3

Zorgberoepen


 

Beste Minervalezer

 

Eerst en vooral wens ik jullie in naam van de hele redactie en het dagelijks bestuur van Minerva het allerbeste toe voor 2022. Bij dit nieuwe publicatiejaar van Minerva-duidingen had ik jullie graag willen informeren over enkele belangrijke evoluties binnen Minerva.

Zoals jullie wellicht weten is Minerva een core-partner van het EBP (Evidence Based Practice)-netwerk, reeds van bij de oprichting hiervan. Dit netwerk heeft als voornaamste doelstelling de EBP-informatie te stroomlijnen tussen alle EBP-organisaties in België. Recent werd Minerva als informatiebron geaccrediteerd door Cebam. Voor de disseminatie (verspreiding) van onze EBP-informatie werken we nauw samen met ebpracticenet (ebpnet.be) en CDLH (Cebam Digital Library for Health). De gepubliceerde richtlijnen op ebpnet vullen wij aan met duidingen over nieuwe evidentie. Op de website van CDLH kan je ons raadplegen onder de rubriek ‘Kritische artikelbesprekingen’. Ook via de zoekmachine van CDLH en via de Evidence Linker (koppeling met het elektronisch medisch dossier van huisartsen) kom je onze duidingen op het spoor. Minerva werkt daarnaast ook samen met WOREL (Werkgroep Richtlijnen Eerste Lijn) en andere stakeholders zoals BCFI aan de update van Belgische richtlijnen. Binnen het EBP-netwerk zullen deze samenwerkingsinitiatieven met andere organisaties in de toekomst nog verder verfijnd worden.

Volledig in lijn met de missie van het EBP-netwerk om álle partners binnen de eerstelijnsgezondheidszorg op korte termijn voldoende EBP-informatie aan te bieden hebben wij onze focus verder verbreed naar alle zorgberoepen. Bij de keuze van bronnen waaruit we wetenschappelijke artikels selecteren om te onderwerpen aan een kritische analyse van de methodologie houden we rekening met de interesse van huisartsen, apothekers, ergotherapeuten, verpleegkundigen, vroedkundigen, logopedisten, kinesisten, diëtisten, podologen, tandartsen en psychologen. Onze redactie van huisartsen en apothekers is al enkele jaren versterkt met een verpleegkundige, een ergotherapeute, een logopediste, en we hopen in de toekomst ons team nog verder te diversifiëren. Uiteraard zullen we ook dit jaar inspanningen blijven leveren om onze schrijverspool, het kloppende hart van Minerva, verder uit te bouwen. Hierbij, meteen een warme oproep om deel te nemen aan onze jaarlijkse opendeurdag waar je met alle vragen terecht kan over het duiden van wetenschappelijke artikels voor Minerva. Voor nieuwe duiders blijven we voldoende coaching voorzien en dit jaar organiseren we ook een heuse ‘schrijversdag’.

De keuze om meer te diversifiëren heeft natuurlijk ook enkele consequenties. De focus van ons tijdschrift zal naast medicamenteuze behandelingen nog meer liggen op niet-medicamenteuze behandelingen, diagnostiek, preventie, zorgorganisatie,… De beslissing om een artikel over geneesmiddelen te duiden zal in overleg met de redactie van BCFI gebeuren. Voor specifieke informatie over de werkzaamheid en de veiligheid van geneesmiddelen steunen we op de expertise van het BCFI. Wanneer het gaat over de plaats van geneesmiddelen of geneesmiddelenklassen binnen de eerstelijnsaanpak van aandoeningen zal je kunnen blijven rekenen op Minerva. Om gerichter informatie te kunnen opsporen die voor jou relevant is, hebben we in onze website een nieuwe zoekfunctie ingebouwd die selectie op basis van zorgberoep mogelijk maakt (in progress).

Tot slot hebben we binnen de redactie beslist om de lay-out van onze duidingen te uniformiseren. Het onderscheid tussen de lay-out van lange en korte duidingen zal wegvallen. Sommige lezers merkten terecht op dat onze ‘kortjes’ vaak niet overzichtelijk waren. Daarom zullen we de structuur van onze lange duidingen (achtergrond, klinische vraag, samenvatting van de oorspronkelijke studie, methodologische beschouwingen, interpretatie van de resultaten, verwijzing naar de huidige richtlijnen en besluit van Minerva) als vast sjabloon gebruiken voor zowel lange duidingen (vooral over nieuwe onderwerpen) als kortere duidingen (voor onderwerpen waarover we in Minerva al vaak geschreven hebben).

Rest mij jullie nog veel leesplezier toe te wensen in 2022.

In naam van het dagelijks bestuur en de hele redactie, bedankt voor het vertrouwen in Minerva.

 

Tom Poelman

Hoofdredacteur

 

 


Auteurs

Poelman T.
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent
COI :

Trefwoorden

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar