Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineSertraline: niet werkzaam voor menopauzale warmteopwellingen


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 5 Pagina 80 - 80

Zorgberoepen


Duiding van
Grady D, Cohen B, Tice J, et al. Ineffectiveness of sertraline for treatment of menopausal hot flushes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;109:823-30.


Besluit
Momenteel is er onvoldoende bewijs dat SSRI’s effectief zijn voor de behandeling van warmteopwellingen tijdens de menopauze.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Warmteopwellingen zijn de meest frequente klacht van menopauzale vrouwen. Sedert bekend is dat hormonale substitutietherapie (HST) op lange termijn meer risico’s oplevert dan voordelen is de zoektocht naar alternatieven volop bezig. Minerva vermeldde in 2004 (1) de resultaten van een studie die de effectiviteit en de tolerantie van een behandeling met paroxetine 12,5 mg daags aantoonde voor warmteopwellingen (2). We wezen op het feit dat de patiënten slechts zes weken werden opgevolgd en dat er met deze behandeling dus weinig bewijs is voor winst op langere termijn. Minerva pleitte voor langetermijnstudies en studies waarbij medicamenteuze en niet-medicamenteuze alternatieven vergeleken worden.

Recent verscheen een degelijke RCT die sertraline (100 mg) vergeleek met placebo (3). Er werd geen verschil met placebo aangetoond, terwijl de ongewenste effecten (vooral een droge mond) duidelijk toenamen. Ook deze studie beperkte zich tot 6 weken. De auteurs merken in hun discussie op dat er van de vier tot nu toe uitgevoerde RCT’s bij patiënten met voorgeschiedenis van borstkanker, drie studies aantoonden dat SSRI’s (venlafaxine, fluoxetine en paroxetine) werkzaam zijn, telkens met een studieduur van vier weken.

Van de vier studies bij patiënten zonder borstkanker in de voorgeschiedenis zijn er drie, waaronder de hier vermelde studie, die geen werkzaamheid aantonen (3). De enige studie met een positief resultaat voor paroxetine (2) is de studie die we eerder in Minerva bespraken (1).

Momenteel is er onvoldoende bewijs dat SSRI’s effectief zijn voor de behandeling van warmteopwellingen tijdens de menopauze.

 

Referenties

  1. De Meyere M. Antidepressiva nu ook al werkzaam tegen menopauzale warmteopwellingen? Minerva 2004;3(2)25-7.
  2. Stearns V, Beebe KL, Iyengar M, Dube E. Paroxetine controlled release in the treatment of menopausal hot flashes: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:2827-34.
  3. Grady D, Cohen B, Tice J, et al. Ineffectiveness of sertraline for treatment of menopausal hot flushes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;109:823-30.
Sertraline: niet werkzaam voor menopauzale warmteopwellingen

Auteurs

De Meyere M.
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar