Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineScreening van abdominale aorta aneurysmata


Minerva 2007 Volume 6 Nummer 7 Pagina 118 - 118

Zorgberoepen


Duiding van
Cosford PA, Leng GC. Screening for abdominal aortic aneurysm. Cochrane Database Syst Rev 2007, Issue 2.
Het vervolg op….

 

In deze nieuwe Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Een aneurysma van de abdominale aorta komt voor bij 5 tot 10% van de mannen tussen 65 en 79 jaar. Eerder bespraken we in Minerva de MASS studie (1,2), die het nut van screening onderzocht bij mannen tussen 65 en 74 jaar ‘in goede gezondheid’. Men stelde vast dat screening de mortaliteit door een aneurysma reduceerde, maar veralgemeende screening was niet gerechtvaardigd, omdat niet aan alle criteria van Wilson et Jungner was voldaan. Men kon namelijk geen effect aantonen op de totale mortaliteit. Een recente meta-analyse (3) groepeert de resultaten van vier studies, waaronder de MASS, met in totaal 127 891 mannen en 9 432 vrouwen (in één enkele studie). Drie tot vijf jaar na screening kon geen enkel verschil in mortaliteit worden vastgesteld tussen de gescreende en de niet-gescreende groep, noch bij mannen noch bij vrouwen. De mortaliteit door een aneurysma van de abdominale aorta en de incidentie van geruptureerde aneurysmata waren wel gedaald bij mannen, maar niet bij vrouwen. Het aantal chirurgische ingrepen was significant verhoogd bij mannen en was niet gerapporteerd bij vrouwen. De kosten-batenverhouding is volgens de auteurs gunstig, maar dient nog verder onderzocht te worden.

Deze meta-analyse voegt geen nieuwe elementen toe aan de vorige Minervapublicatie over dit onderwerp. De conclusie blijft: er is onvoldoende onderbouwing voor screening volgens de algemeen aanvaarde criteria voor bevolkingsonderzoek.

 

 

Referenties

  1. Bruyninckx R. Screening van abdominaal aneurysmal. Minerva 2003;2(10)165-8.
  2. Ashton HA, Buxton MJ, Day NE,  Multicentre Aneurysm Screening Study Group. The Multicentre Aneurysm Screening Study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on mortality in men : a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:1531-9.
  3. Cosford PA, Leng GC. Screening for abdominal aortic aneurysm. Cochrane Database Syst Rev 2007, Issue 2.
Screening van abdominale aorta aneurysmata

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Codering

Commentaar

Commentaar