Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: Minerva in een nieuw kleedje


Minerva 2007 Volume 6 Nummer 7 Pagina 103 - 103

ZorgberoepenWellicht is het je opgevallen dat de gedrukte versie van Minerva een nieuw kleedje kreeg. Achter deze nieuwe verpakking van het tijdschrift schuilen een aantal ontwikkelingen die de vertrouwde Minervaformule verder vorm geven.

 

Wat is nieuw?

We hopen dat we met de nieuwe presentatie beter tegemoet zullen komen aan de wensen van onze lezers. De vormgeving is aangepast om de leesbaarheid van het tijdschrift te verbeteren. Uiteraard is daarbij de wetenschappelijke nauwkeurigheid, die voor Minerva essentieel is, behouden. We voegden een extra pagina toe die ruimte geeft voor een nieuwe rubriek: ‘Vervolg op …’. In ‘Vervolg op’ vindt u een korte samenvatting van nieuwe publicaties over onderwerpen die reeds eerder in Minerva uitgebreid besproken werden. De redactie meent dat deze studies geen aparte duiding behoeven, maar toch de moeite waard zijn om aan haar lezers te signaleren. Deze korte berichtjes zullen afgewisseld worden met teksten over courante Evidence-Based Medicine (EBM)-begrippen, zoals bijvoorbeeld publicatiebias in systematische reviews.

Belangrijk is ook de geplande aanpassing van onze website, die gebruiksvriendelijker zal zijn en door het inzetten van nieuwe zoekmachines de Minervabesprekingen toegankelijker zal maken. De website zal ook iets nieuws bieden: een aanbod voor permanente nascholing, mogelijk ook met accreditering. De modules zullen ofwel een bespreking uit Minerva (toegankelijk via de website) onder de loep nemen, ofwel uw kennis van EBM toetsen aan de hand van de methodologische teksten die in het tijdschrift verschijnen. U kunt hieraan meedoen door in te schrijven. De vernieuwde website zal in de komende maanden operationeel worden.

 

Wat blijft?

Onveranderd is de doelstelling van Minerva om onafhankelijke, wetenschappelijke informatie voor de eerste lijn te verspreiden. De redactie volgt hiertoe voortdurend en systematisch de wetenschappelijke literatuur en houdt zich eraan om regelmatig en op kritische wijze artsen, apothekers en andere eerstelijnsgezondheidswerkers op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zogenaamde nieuwe ontwikkelingen en bevestigingen van eerdere conclusies. Voor deze belangrijke taak is de Minervaredactie samengesteld uit huisartsen, vertegenwoordigers van alle centra voor huisartsgeneeskunde van de Belgische universiteiten, en apothekers. Alle redacteurs streven een strenge selectie na van artikels die de moeite waard zijn om te bespreken in Minerva. Deze worden vervolgens geduid door deskundige collega’s en/of leden van de redactie op basis van hun expertise. Alle duidingen worden, indien nodig verschillende malen, in de redactie besproken. De publicaties van Minerva zijn dus ‘peer reviewed’ (door artsen en apothekers) en volledig onafhankelijk van sponsors of elke andere beïnvloeding.

 

Samenwerking

Naast het aanbod aan permanente nascholing wil Minerva, in samenwerking met andere partners, een aanbod ontwikkelen voor Lokale Kwaliteitsgroepen (Lok’s) of andere groepen van eerstelijnswerkers. Deze plannen zijn voor een groot deel geïnspireerd door de ervaringen met het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding), dat Minerva boven de doopvont hield, Domus Medica en de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). We bouwen hierbij tevens voort op eerdere samenwerking met andere bronnen van onafhankelijke informatie, in het bijzonder met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). Al deze aanpassingen, die we kunnen waarmaken in een voortgezette en versterkte samenwerking, zijn mogelijk gemaakt door ondersteuning op langere termijn door het RIZIV. Hartelijk dank aan alle personen die hieraan hun steun hebben verleend.

Beantwoordt Minerva nu beter aan uw verwachtingen? We zijn benieuwd wat u ervan denkt.

 

Editoriaal: Minerva in een nieuw kleedje

Auteurs

De redactie

COI :

Trefwoorden

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar