Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineTrommelvliesbuisjes en otitis media met effusie


Minerva 2007 Volume 6 Nummer 6 Pagina 101 - 101

Zorgberoepen


Duiding van
Paradise JL, Feldman HM, Campbell TF, et al. Tympanostomy tubes and developmental outcomes at 9 to 11 years of age. N Engl J Med 2007;356:248-61.Vervolg op...

In deze nieuwe Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Paradise et al. volgden 6 350 kinderen op (tussen 2 en 61 dagen oud). Voor de leeftijd van drie jaar hadden 429 kinderen een persisterende otitis media met effusie (OME). Bij deze kinderen plaatsten de onderzoekers trommelvliesbuisjes ofwel onmiddellijk, ofwel na negen maanden in geval van persisterende OME. Op de leeftijd van drie jaar werd bij deze kinderen het effect op taal-, cognitieve en psychosociale ontwikkeling geëvalueerd: het plaatsen van trommelvliesbuisjes had geen enkel effect. Hiervan verscheen de bespreking in Minerva 2002 (1).

In 2007 publiceerden Paradise et al. (2) een volgende evaluatie (lezen, aandacht, sociale vaardigheden, schoolresultaten) van 391 van deze kinderen op de leeftijd van 9 tot 11 jaar. De resultaten zijn identiek.

In 2002 bespraken we ook een andere studie (3). We besloten toen dat er geen bewijs was voor werkzaamheid van trommelvliesbuisjes, zodat een systematische opsporing van otitis media met effusie bij kinderen van 1 tot 2 jaar niet nuttig is.

 

De conclusie van Minerva blijft dus nog steeds: bij kinderen jonger dan 3 jaar met otitis media met effusie is een afwachtende houding gerechtvaardigd.
 
Literatuur
  1. Van Balen F. Trommelvliesbuisjes bij otitis media met effusie. Huisarts Nu (Minerva) 2002;31(5):254-7. Comment on Paradise JL, Feldman HM, Campbell TF, et al. Effect of early or delayed insertion of tympanostomy tubes for persistent otitis media on developmental outcomes at the age of three years. N Engl J Med 2001;344:1179-87.
  2. Paradise JL, Feldman HM, Campbell TF, et al. Tympanostomy tubes and developmental outcomes at 9 to 11 years of age. N Engl J Med 2007;356:248-61.
  3. Chevalier P. Systematisch trommelvliesbuisjes bij OME? Huisarts Nu (Minerva) 2002;1(2):28-8. Comment on Rovers M, Van De Lisdonk E, Hartman M, et al.Screening en behandeling met trommelvliesbuisjes van jonge kinderen met OME. Huisarts Wet 2001;44:243-7.

 

Trommelvliesbuisjes en otitis media met effusie

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar