Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal


Minerva 2002 Volume 1 Nummer 8 Pagina 2 - 3

Zorgberoepen
Dit is het eerste nummer van Minerva dat afzonderlijk verschijnt:
het wordt u samen met Huisarts Nu bezorgd. Tot hier toe verscheen Minerva immers als katern in Huisarts Nu, het ledenblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. Minerva wordt vanaf heden in deze nieuwe vorm ook beschikbaar voor alle belangstellende artsen en apothekers, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen.
 
Deze positieve ontwikkeling is te danken aan een unieke samenwerking in het landschap van de Belgische gezondheidszorg.
Ere aan wie ere toekomt: het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding was de initiatiefnemer en zorgde voor de redactie. Het was mede door de steun van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen dat Minerva aan alle leden jarenlang is bezorgd: waarvoor onze hartelijke dank.
De drie Franstalige universitaire centra voor huisartsgeneeskunde samen met de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) steunen nu ook dit initiatief: drie Franstalige artsen deden dit jaar hun intrede in de redactie. De SSMG verzorgt de verzending van Minerva aan de Franstalige collegae.
 
Minerva in haar nieuwe tweetalige editie wordt mogelijk gemaakt dankzij de medefinanciering door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu dat hiermee de onafhankelijke informatie daadwerkelijk stimuleert.
 
Het blijft onze bedoeling om de belangrijkste gegevens uit de internationale medische literatuur die nuttig kunnen zijn voor artsen en apothekers, te selecteren, te duiden en een aanbeveling te formuleren voor de praktijk. Dit alles wordt u gebracht door een enthousiast en onafhankelijk team. Door middel van onze lezersrubriek willen we een permanente dialoog met onze lezers realiseren.
We hopen Minerva in de toekomst nog beter bruikbaar te maken voor de dagelijkse praktijk, onder andere door meer themanummers te publiceren die in LOK-groepen kunnen worden gebruikt. Samen met uitgaven zoals de Folia Pharmacotherapeutica, de transparantiefiches en de Aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering groeit er een rijk aanbod aan onafhankelijke informatie voor artsen en apothekers. Gezien de complementariteit van deze bronnen zal een creatieve coördinatie van al deze initiatieven ontstaan. Arts en apotheker worden anno 2002 verwend.
 
Wij danken hierbij alle mensen die aan de uitbouw van Minerva hebben meegewerkt.
 
Marc De Meyere, Hoofdredacteur editoriaal

 

 
 
Themanummer: Behandeling van dementie
 
 
Dit themanummer van Minerva is gewijd aan de behandeling van dementie van het type Alzheimer. Deze bijzondere vorm van mentale aftakeling met een hoge prevalentie bij oudere patiënten is in de loop van de voorbije jaren een groot probleem voor de volksgezondheid geworden en is het onderwerp van fundamenteel onderzoek. Het vormt tevens een zorg voor de maatschappij en voor patiënten, hun families en verzorgers. Deze evolutie heeft zich parallel ontwikkeld samen met de vooruitgang van wetenschap, medische kennis en onderzoeksmethodologie, de progressieve veroudering van de populatie, de sociale en familiale repercussies en alle kosten die samenhangen met de zorglast van deze ziekte.
 
De Minerva-redactie brengt in dit themanummer recente wetenschappelijke kennis samen met betrekking tot de aanpak en behandeling van de ziekte van Alzheimer.We beperken ons echter tot de interventies/ behandelingen die gericht zijn op het verbeteren van de klinische toestand van de patiënt of het afremmen van de evolutie van de ziekte. Dit betekent dat andere belangrijke aspecten van de aanpak van Alzheimerpatiënten zoals bijvoorbeeld de mantelzorg, maar ook minder goed onderbouwde therapieën in dit nummer niet aan bod komen. Evenmin is aandacht besteed aan de gepubliceerde resultaten van kwalitatief onderzoek. Deze beperkingen in acht genomen hopen we u toch een overzicht te kunnen geven van de wetenschappelijke basis van enkele actuele discussiepunten in de aanpak van patiënten met de ziekte van Alzheimer.
 
In dit nummer vindt u zoals gewoonlijk de besprekingen van wetenschappelijke publicaties, een overzicht van enkele internationale guidelines en een slotbeschouwing met de belangrijkste kernboodschappen voor de praktijk. Gezien de omvang van dit nummer zijn de verklaringen van de gebruikte meetinstrumenten en de epidemiologische termen op de website van Minerva te raadplegen (https://minerva-ebp.be).
 
De redactie wenst u veel leesplezier.

Editoriaal

Auteurs

De Meyere M.
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Trefwoorden

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar