Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: Behandeling van astma


Minerva 2002 Volume 31 Nummer 6 Pagina 308 - 309

Zorgberoepen
Voor u ligt een nieuw themanummer van Minerva over de behandeling van astma. Een aantal studies die verschillende aspecten van de aanpak van astma onderzoeken, zijn door collega’s voor u geduid.

 

In de SOCS- en SLIC-studies onderzocht men of langwerkende ß2-agonisten een alternatief kunnen zijn voor inhalatiecorticosteroïden (in mono- of in combinatietherapie) in de behandeling van patiënten met chronisch persisterend astma.

De studie van ROBINSON et al. onderzoekt of het toevoegen van leukotrieen-receptor antagonisten een meerwaarde heeft bij patiënten met chronisch astma dat onvoldoende onder controle is met inhalatiecorticoïden al dan niet geassocieerd met langwerkende ß2-agonisten, theofylline en/ of orale steroïden.

Langdurige toediening van inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met astma roept vragen op naar de langetermijneffecten. In een gerandomiseerde studie volgde men de groei van kinderen die werden behandeld met budesonide-inhalatie. In de rubriek ‘Minerva kort’ wordt stilgestaan bij een andere studie die de effecten hiervan over een periode van gemiddeld tien jaar onderzoekt.

Tot slot geven twee systematische reviews informatie over het effect van verschillende types inhalatoren voor het toedienen van ß2-mimetica en inhalatiecorticosteroïden bij volwassenen. Het instrueren en controleren van de inhalatietechniek van de patiënt is hierbij van groot belang.

 

Ter informatie geven we in deze inleiding een overzicht van twee richtlijnen met betrekking tot de behandeling van astma bij volwassenen (NHG-Standaard) en bij kinderen (WVVHAanbeveling).

 

 De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 
 
 
Behandeling van astma bij volwassenen                    
 

 

Criteria

Behandeling

Stap 1 Intermitterend astma 

<1x/ week symptomen

Kortwerkend ß2-mimeticum

of

Ipratropiumbromide bij >60 jaar 

Stap 2 Mild persisterend astma 

>1x/ week symptomen of

> 2x/dag inhalaties

met kortwerkend

ß2-mimeticum

gedurende 2-4 weken

Lage tot matige* dosis inhalatiecorticosteroïden

of

Cromoglicinezuur (Cromoglycaat) bij allergisch astma

Stap 3 Matig persisterend astma

Geen verbetering

na 3 maanden behandeling

met een matige dosis inhalatiecorticosteroïden

Matige dosis inhalatiecorticosteroïden + langwerkend ß2-mimeticum

of

Hoge dosis inhalatiecorticosteroïden

Stap 4 Ernstig persisterend astma Behandeling 

Geen verbetering met

stap 3-medicatie

Hoge* dosis inhalatiecorticosteroïden

+ langwerkend ß2-mimeticum

of

Hoge dosis inhalatiecorticosteroïden

+ Ipratropiumbromide

of

Hoge dosis inhalatiecorticosteroïden

+ langwerkend ß2-mimeticum

+ Ipratropiumbromide of orale steroïden

 

* Lage dosis= 2 x 200µg, matige dosis= 2 x 400µg en hoge dosis= 2 x 800µg beclometason of budesonide per dag of lage dosis= 2 x 100µg, matige dosis= 2 x 250µg en hoge dosis= 2 x 500µg fluticason per dag.

 

Bron: GEIJER RMM, VANHENSBERGEN W, BOTTEMA BJAM, et al. NHG-Standaard Astma bij volwassenen: Behandeling. Huisarts Wet 2001;44:153-64.

 
 
 
Behandeling van astma bij kinderen                                  
 
 

  

 

Criteria

Behandeling

Stap 1 Occasioneel astma

<2x/ week symptomen en

<2x/ maand nachtelijke

symptomen

Kortwerkend ß2-mimeticum,

<3x/ week

Stap 2

Licht astma

1x/ maand exacerbatie en

<2x/ maand nachtelijke

symptomen en <3x/ week

gebruik van kortwerkend

ß2-mimeticum

Kortwerkend ß2-mimeticum,

max. 4x/ dag

of

Cromoglycaten

Stap 3

Matig

astma

2-3x/ maand exacerbatie en

>2x/ maand nachtelijke

symptomen en >3x/ week

gebruik van kortwerkend

ß2-mimeticum

Kortwerkend ß2-mimeticum,

max. 4x/ dag

of

Lage dosis inhalatiecorticosteroïden

Stap 4 Ernstig astma

Wekelijkse exacerbaties en

dagelijks symptomen en

>1x/ week nachtelijke

symptomen en dagelijks

gebruik van kortwerkend

ß2-mimeticum

Kortwerkend ß2-mimeticum,

max. 4x/ dag

of

Matige dosis inhalatiecorticosteroïden

+ langwerkend ß2-mimeticum

Stap 5

Zeer ernstig astma  

Wekelijkse exacerbaties en

continu symptomen en

frequent nachtelijke sympto-

men en dagelijks gebruik van kortwerkend ß2-mimeticum

Kortwerkend ß2-mimeticum,

max. 4x/ dag

of

Hoge dosis inhalatiecorticosteroïd + langwerkend

ß2-mimeticum of orale steroïden of theofylline

 

Bron: STOFFELEN H, DE SCHAMPHELEIRE L, VAN PEER W. WVVH Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering. Astma bij kinderen. Huisarts Nu 1999;28:351-73.

 

Editoriaal: Behandeling van astma

Auteurs

Trefwoorden

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar