Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: Osteoporose: het duel tussen evidence en praktijk


Minerva 2001 Volume 30 Nummer 2 Pagina 64 - 64

Zorgberoepen
Voor u ligt een themanummer van Minerva volledig gewijd aan osteoporose. Enkele recente studies over de medicamenteuze behandeling van osteoporose worden, zoals gebruikelijk, door verschillende deskundigen besproken en geduid. Daarnaast heeft de redactie gezocht naar een wetenschappelijk antwoord op twee brandende vragen:

1. Is systematisch screenen op osteoporose bij postmenopauzale vrouwen zinvol?

2. Wat is de wetenschappelijke onderbouwing voor de verschillende medicamenteuze behandelingen ter preventie van fracturen?

Een overzicht van de literatuur met kritische kanttekeningen leest u in de ‘openingstekst’ over screening en in de afsluitende tekst over fractuurpreventie.

Deze overzichten zijn totstandgekomen na zorgvuldige bestudering van verschillende guidelines, systematische reviews en meta-analyses, RCT’s en van editorialen en commentaren.

Het resultaat is:

- een boeiend maar soms ook schokkend overzicht van de kennis en vooral van de gaten in onze kennis,

- de controverses op een rijtje: is osteoporose nu een ziekte of niet?

- een prangende confrontatie met de discrepantie tussen wat we weten en wat we doen,

- stof tot nadenken, stof tot discussie, maar vooral stof voor een dialoog met de patiënte.

We bieden u enkele aanbevelingen. Aanbevelingen, die soms afwijken van wat er ‘gangbaar’ is in de dagelijkse praktijk. Deze kunnen aanleiding geven tot onbegrip of zelfs verontwaardiging; men zal af en toe de wenkbrauwen fronsen. Maar centraal staat de vraag welke zorg nu de beste is voor de patiënte die voor u zit. In dit themanummer krijgt u, volgens de regels van evidence-based medicine, de ‘evidence’ opgediend. De hiaten in de kennis vragen om invulling door klinische expertise. Maar evidence-based medicine is zeker in het kader van osteoporose een instrument dat toelaat om met de patiënte te overleggen, zodat zij goed geïnformeerd een beslissing kan nemen, die wel degelijk kan verschillen van deze van de arts.

 

De redactie wenst u veel leesgenot en kijkt met belangstelling uit naar uw reacties. Wij hopen dat ‘evidence’ en ‘praktijk’ besluiten om de wapens neer te leggen en samen verder te werken.

 

De redactie

Editoriaal: Osteoporose: het duel tussen evidence en praktijk

Auteurs

Trefwoorden

osteoporose

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar