Resultaat van de auteur


Denys M.A.
Dienst urologie, Universitair Ziekenhuis Gent
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Is urotherapie aangewezen als eerstelijnstherapie voor kinderen met bedplassen?

Denys M.A.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 10 pagina 118 - 119


Deze open-label RCT besluit dat urotherapie als eerstelijnsbehandeling bij kinderen met bedplassen het aantal natte nachten niet reduceert en het effect van de plaswekkermethode niet beïnvloedt. Gezien de methodologische tekortkomingen van deze studie is er nood aan toekomstige goed opgezette studies om deze resultaten te bevestigen of te ontkrachten alvorens de huidige richtlijnen hieromtrent eventueel aan te passen.