Resultaat van de auteur


Swinnen B.
Dienst neurologie, Universitair medisch centrum Amsterdam, locatie AMC
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze verlengde opvolging van de gerandomiseerde RESTART-studie bevestigt de initiële resultaten dat het heropstarten van antiplaatjestherapie buiten de acute fase na het doormaken van een intracerebrale bloeding niet leidt tot een toename van nieuwe symptomatische intracerebrale bloedingen. Door het blijvend tekort aan statistische power is er nood aan grotere gerandomiseerde en gecontroleerde studies om dit te bevestigen.