Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Barthel score
Deze score laat toe de capaciteiten te meten op het vlak van verplaatsing (0= onmogelijk tot 3= autonoom) en op het vlak van mobiliteit (0= immobiel tot 3 = autonoom).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Complexe interventies voor het behoud van autonomie bij thuiswonende ouderen

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 6 pagina 90 - 91


Deze meta-analyse toont het nut aan van interdisciplinaire programma’s die erop gericht zijn de fysieke capaciteiten van thuiswonende ouderen te vergroten, om rekening te houden met hun sociale problemen en hun autonomie te behouden. Het is evenwel niet mogelijk om specifieke aanbevelingen te doen, gezien de interventies naargelang de intensiteit (aantal bezoeken, duur van de interventie) of de betrokken professionele disciplines niet verschillen in effectiviteit.