Resultaat met woordenlijst ( 1 )


bloedingsrisico bij patiënten gehospitaliseerd voor een interne pathologie
Onafhankelijke risicofactoren voor bloedingen bij patiënten gehospitaliseerd voor een interne pathologie (OR en 95% BI). Actief gastroduodenaal ulcus OR 4,15 en 95% BI van 2,21 tot 7,77; Hemorragie in de voorbije drie maanden OR 3,64 en 95% BI van 2,21 tot 5,99; Bloedplaatjes <50 x 109/L OR 3,7 en 95% BI van 1,84 tot 6,18; Leeftijd ≥85 jaar (versus <40 jaar) OR 2,96 en 95% BI van 1,43 tot 6,15; Leverinsufficiëntie (INR >1,5) OR 2,18 en 95% BI van 1,10 tot 4,33; Ernstig nierlijden (GFR < 30 ml/min/m²) OR 2,14 en 95% BI van 1,44 tot 3,20; Opname op intensieve zorgen OR 2,10 en 95% BI van 1,42 tot 3,10; Centrale veneuze catheter OR 1,85 en 95% BI van 1,18 tot 2,90; Reumatologische aandoening OR 1,78 en 95% BI van 1,09 - 2,89; Actieve kanker OR 1,78 en 95% BI van 1,20 - 2,63; Man OR 1,48 en 95% BI van 1,10 tot 1,9. De auteurs van de richtlijn stellen voor om een verhoogd bloedingsrisico vast te leggen als verschillende risicofactoren aanwezig zijn of als patiënten één van de drie risicofactoren vertonen met een OR >3.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Heparines met laag moleculair gewicht bij patiënten met acute interne pathologie

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 4 pagina 45 - 46


Deze RCT toont aan dat enoxaparine toevoegen aan het dragen van elastische kousen met graduele compressie niet doeltreffender is dan alleen elastische kousen dragen om de globale mortaliteit te verminderen bij patiënten gehospitaliseerd voor een acute interne pathologie en met risico van DVT.