Resultaat met woordenlijst ( 0 )


box plot
Een box plot is een grafische weergave van metingen, waarbij de mediaan wordt omgeven door de ‘box’ met de kwartielen (de 25e en de 75e percentielen) die met een lijn is verbonden met de uiterste waarden van de metingen. De ‘box’ vertegenwoordigt 50% van de waarnemingen.

n