Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Brief Symptom Inventory
Deze lijst bestaat uit 53 symptomen die voorkomen bij negen psychiatrische stoornissen: somatisatie, obsessief-compulsief gedrag, interpersoonlijke sensitiviteit, depressie, angst, hostiliteit, fobische angst, paranoïde gedachten en psychose. Hoeveel last deze symptomen hebben veroorzaakt tijdens de afgelopen zeven dagen wordt uitgezet op een schaal van 0 (geen last) tot 4 (veel last). Voor elke psychiatrische stoornis kan een score berekend worden door de som van de symptoomscores te delen door het aantal symptomen die erbij horen. Men kan ook een globale ernstfactor bepalen door de som van alle 53 symptoom-scores te delen door het aantal symptomen waarvan de persoon last had (>0) de afgelopen zeven dagen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Eénmalige debriefing na psychologisch trauma

Rogiers R.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 9 pagina 146 - 148


Uit deze meta-analyse blijkt dat na een psychologisch trauma een éénmalige debriefing de symptomen van een posttraumatische stress-stoornis of andere psychiatrische stoornis (angst of depressie) niet kan voorkomen.