Resultaat met woordenlijst ( 1 )


CHA2DS2-VASc score
2 punten: voorgeschiedenis van CVA of TIA, of leeftijd ≥75 jaar; 1 punt: leeftijd 65-74 jaar, hypertensie, diabetes, recent hartfalen, cardiovasculaire pathologie (myocardinfarct, atheromatose van de aorta, perifeer vaatlijden (revascularisatie, amputatien, positieve angiografie)), vrouw. Op basis van de bekomen score, raden de Europese richtlijnen (ESC 2010) de volgende preventieve behandelingen aan in het geval van VKF: 1/ oraal anticoagulans in het geval van 1 majeure risicofactor of ≥2 minder majeure, maar klinisch relevante risicofactoren, en CHA2DS2-VASc-score ≥ 2; 2/ oraal anticoagulans of aspirine 75-325 mg per dag (voorkeur: oraal anticoagulans) in het geval van 1 niet-majeure, klinische relevante risicofactor en CHA2DS2-VASc-score=1; 3/ aspirine 75-325 mg per dag ofwel geen antitromboticum (voorkeur: geen enkel antitromboticum) in het geval van geen risicofactoren en CHA2DS2-VASc-score=0.
CHA2DS2-VASc-score
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Voorkamerfibrillatie: apixaban versus aspirine voor de preventie van trombo-embolieën

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 5 pagina 54 - 55


De resultaten van deze RCT met talrijke methodologische beperkingen tonen aan dat bij patiënten met voorkamerfibrillatie en met een variabel risico van CVA, apixaban mogelijk nuttig kan zijn in vergelijking met aspirine, maar apixaban is niet vergeleken met vitamine K-antagonisten.