Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Classificatie van perifeer arterieel vaatlijden volgens Fontaine
Stadium I: asymptomatisch; Stadium II (a et b): claudicatio intermittens; Stadium III: pijn bij rust; Stadium IV: trofische letsels (teenulcera, kritieke ischemie van het been, gangreen).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Naftidrofuryl voor claudicatio intermittens

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 8 pagina 124 - 125


Deze systematische review wijst op het belang om een perifere arteriële vaatziekte goed te diagnosticeren. Verder toont deze publicatie aan dat naftidrofuryl bij patiënten met claudicatio intermittens een gunstig effect heeft op de pijnvrije wandelafstand op een rollend tapijt. Er werd niet gezocht naar winst bij 70-plussers (dikwijls uitgesloten in deze studies), noch naar enig voordeel op het gebied van cardiovasculaire gebeurtenissen en levenskwaliteit. De aanpak van cardiovasculaire risicofactoren blijft essentieel. Specifiek voor de behandeling van perifere arteriële vaatziekte is de aanmoediging van fysieke activiteiten en rookstop zeer belangrijk.