Resultaat met woordenlijst ( 2 )


cognitieve gedragstherapie
Deze vorm van psychotherapie kent een centrale rol toe aan het gedrag, de gedachten en de negatieve gevoelens die ten grondslag liggen aan depressie, angst, enzovoort. De therapie is kortdurend (mediaan ongeveer drie sessies) en probleemgeoriënteerd. Na het identificeren van de disfunctionele gevoelens en gedachten, wordt aan patiënten geleerd om over te schakelen op meer adequate gedachten en reacties in het omgaan met stressvolle situaties.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Behandeling van obesitas met orlistat

Van Royen P.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 1 pagina 39 - 41


De aanpak van obesitas in de huisartspraktijk gebeurt het best door een multidisciplinaire of gecombineerde aanpak. De vier pijlers van de behandeling zijn: dieet, gedragstherapie, lichaamsbeweging en medicatie. Orlistat (Xenecal®), een remmer van het pancreaslipase, biedt nieuwe perspectieven. Effecten op lange termijn zijn echter nog onduidelijk en onvoldoende bewezen. Tevens moet de kostprijs van orlistat (ongeveer 100 bef per dag) hierbij in overweging worden genomen. Behandeling met orlistat moet steeds minstens met een hypocalorisch dieet worden gecombineerd.

Counseling in de eerstelijn: huisartsen versus niet-medisch geschoolde hulpverleners

Goedhuys J.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 1 pagina 33 - 35


Voor "lichte" psychosociale problemen als angst, depressie, rouwverwerking of relatieproblemen, waarbij een korte interventie volstaat, lijkt het niet zinvol patiënten te verwijzen naar een therapeut die enkel de empathische methode gebruikt. Het effect zal niet veel groter zijn. Over de kwaliteit van het therapeutische proces zelf kunnen op grond van dit onderzoek geen adviezen worden geformuleerd. Mogelijk heeft een meer gestructureerde aanpak , zoals cognitieve gedragstherapie, meer effect dan alleen "counseling". Over de kosten-effectiviteit van counseling in België zijn geen gegevens bekend.