Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Cohen-Mansfield Agitation Inventory
Bestaat uit 29 items die gepaard gaan met agitatie (zoals bijten, krabben,...) en worden gescoord met een score tussen 1 (komt nooit voor) en 7 (komt veel voor). De totale score varieert tussen 29 en 203.
CMAI
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde netwerk meta-analyse geeft aan dat de klinische effectiviteit van niet-medicamenteuze behandelingen doorgaans sterker is dan deze van medicamenteuze behandelingen bij de aanpak van agressie en agitatie bij demente personen.

Uit deze studie kunnen we niet besluiten dat een persoonsgebonden zorgaanpak en ‘dementia care mapping’ een klinisch relevant effect hebben op agitatie en de kwaliteit van leven bij geïnstitutionaliseerde patiënten met gedragsstoornissen en dementie.