Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Dartmouth coop/wonca Functional Health Assessment Charts
Een instrument om gezondheid, gevoelens, dagelijks functioneren, sociale activiteiten en veranderingen in gezondheid en algemeen welbevinden te meten. Deze schaal bevat zes onderdelen voor gebruik in de eerste lijn.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Counseling in de eerstelijn: huisartsen versus niet-medisch geschoolde hulpverleners

Goedhuys J.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 1 pagina 33 - 35


Voor "lichte" psychosociale problemen als angst, depressie, rouwverwerking of relatieproblemen, waarbij een korte interventie volstaat, lijkt het niet zinvol patiënten te verwijzen naar een therapeut die enkel de empathische methode gebruikt. Het effect zal niet veel groter zijn. Over de kwaliteit van het therapeutische proces zelf kunnen op grond van dit onderzoek geen adviezen worden geformuleerd. Mogelijk heeft een meer gestructureerde aanpak , zoals cognitieve gedragstherapie, meer effect dan alleen "counseling". Over de kosten-effectiviteit van counseling in België zijn geen gegevens bekend.