Resultaat met woordenlijst ( 0 )


face validity
Face validity is de mate waarin een meting ‘op het oog’ lijkt te meten wat het moet meten.
validiteit, begripsvaliditeit, inhoudsvaliditeit, criteriumvaliditeit, externe validiteit, interne validiteit

n