Resultaat met woordenlijst ( 0 )


fase 2-studie
In een fase 2-studie onderzoekt men vooral de werkzaamheid van het nieuwe product bij verschillende doseringen en toedieningsfrequenties. De onderzoeksgroepen bestaan meestal uit een 20-tal personen met een bepaalde aandoening. Ook in deze fase worden de proefpersonen vaak niet aselect verdeeld over een interventie- en een controlegroep.
Gecontroleerde klinische studie, RCT, Klinische studie, Fase 1-studie, Fase 3-studie, Fase 4-studie

n