Resultaat met woordenlijst ( 1 )


HAS-BLED score
Hypertensie (1 p.), abnormale nier- en/of leverfunctie (1 of 2 p.), CVA (1 p.), bloeding (1 p.), labiele INR (1 p.), leeftijd > 65 jaar (1 p.), drugs en/of alcohol (1 of 2 p.). Maximum score = 9. Een score ≥ 3 betekent een verhoogd bloedingsrisico waardoor men bij het opstarten van een antitrombotische behandeling (vitamine K-antagonist of aspirine) de nodige maatregelen moet nemen en de patiënt regelmatig moet herevalueren (European Society of Cardiology 2010).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Voorkamerfibrillatie: apixaban versus aspirine voor de preventie van trombo-embolieën

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 5 pagina 54 - 55


De resultaten van deze RCT met talrijke methodologische beperkingen tonen aan dat bij patiënten met voorkamerfibrillatie en met een variabel risico van CVA, apixaban mogelijk nuttig kan zijn in vergelijking met aspirine, maar apixaban is niet vergeleken met vitamine K-antagonisten.