Resultaat met woordenlijst ( 1 )


hazard rate ratio
De HRR geeft de verhouding aan tussen de frequentie van twee risico’s; het risico is hier het risico van een resultaat bekomen met behulp van een berekening in functie van de overleving in een studie, met correctie voor sommige variabelen (bv. leeftijd en clusterrandomisatie)
HRR
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze studie toont aan dat bij Chinese personen met een gestoorde glucosetolerantietest het ontstaan van diabetes mellitus type 2, op basis van weinig objectieve criteria, kan uitgesteld worden door aanpassing van dieet en toename van beweging. Of er een gunstig effect is op harde eindpunten, staat nog steeds niet vast.