Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Internationale classificatie reflux
De internationale classificatie van reflux bestaat uit vijf graden met stijgende ernst, op basis van de cystografie: graad 1: reflux alleen in de ureter; graad 2: reflux tot in de nier, zonder dilatatie; graad 3: dilatatie van de ureter en van het nierbekken; geen of zeer lichte dilatatie van de calices; graad 4: dilatatie van de ureter, het nierbekken en de calices, waarin de papillaire impressies nog wel zichtbaar zijn; graad 5: zeer sterke dilatatie van de ureter, het nierbekken en de calices, waarvan het merendeel geen papillaire impressies meer toont.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Profylactische antibioticumbehandeling bij kinderen met vesico-ureterale reflux?

Godefroid N.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 6 pagina 86 - 87


Net zoals andere studies toont deze kleine studie aan dat het niet zinvol is continue antibiotische profylaxe te starten bij kinderen van 1 dag tot 30 maanden oud met VUR graad II tot IV en één episode van pyelonefritis. Het risico van nierschade is kleiner dan aanvankelijk gedacht. Meer onderzoek is echter noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken, vooral in het geval van VUR graad III of meer.