Resultaat met woordenlijst ( 1 )


lead time bias
Screening heeft als doel om de diagnose van een aandoening te kunnen stellen vooraleer deze symptomatisch wordt. De tijd tussen de diagnose door screening en het optreden van de eerste symptomen noemt men ‘lead time’; deze kan berekend worden door de incidentie te bepalen van nieuw opgespoorde letsels tijdens de opeenvolgende screeningsepisodes. Als men geen rekening houdt met deze ‘lead time’ (die terug moet toegevoegd worden aan de overlevingstijd in de controlegroep) kan bias ontstaan in de vergelijking tussen de gescreende groep en de controlegroep.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

‘Lead time bias’ en ‘length time bias’ - Bias bij kankerscreening

Lemiengre M.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 7 pagina 90 - 90