Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Lower extremity functional scale
Een door de patiënt in te vullen vragenlijst bestaande uit 20 activiteiten van het onderste lidmaat, elk gescoord op een vijf punten-schaal (0=onmogelijk uit te voeren; 4=zonder problemen uit te voeren). De maximale score is 80.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Oefentherapie onmiddellijk na een enkeldistorsie?

Roosen P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 6 pagina 69 - 70


Uit deze studie blijkt dat actieve oefentherapie tijdens de eerste week na een enkeldistorsie graad 1 en 2 de subjectieve enkelfunctionaliteit gedurende de eerste twee weken significant verbeterde ten opzichte van alleen een passieve standaardbehandeling, maar de klinische relevantie van deze winst blijft onzeker.