Resultaat met woordenlijst ( 1 )


LUTS
Lower urinary tract symptoms (LUTS) is een syndroom bij mannen dat bestaat uit: frequency, urgency, zwakke en intermittente urinestraal, moeilijk op gang komen van de mictie, gevoel van onvolledige ontlediging, nycturie. Het syndroom kan leiden tot complicaties zoals acute urineretentie.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Serenoa repens voor benigne prostaathyperplasie

Laekeman G.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 6 pagina 69 - 70


Deze systematische review van de Cochrane Collaboration besluit dat Serenoa repens niet werkzaam is voor de behandeling van lage urinewegsymptomen bij benigne prostaathyperplasie. Op basis van deze studie is het echter niet duidelijk of dit geldt voor alle extracten van Serenoa repens. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven zijn degelijke klinische studies van lange duur nodig, waarin gestandaardiseerde extracten van Serenoa repens vergeleken worden met placebo of een actieve comparator.