Resultaat met woordenlijst ( 0 )


MOOSE-statement
Het MOOSE-statement geeft richtlijnen voor het rapporteren van meta-analyses van observationele studies. URL: www.consort-statement.org/?o=1065
Quorum
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse van 26 observationele studies van wisselende methodologische kwaliteit met een totaal van bijna 30 000 patiënten toont aan dat er een associatie bestaat tussen gebruik van maagzuurremmers (vooral PPI’s) en kolonisatie door multiresistente micro-organismen, ook na correctie voor tal van confounders. Hoewel verder klinisch onderzoek nodig is, vormt deze meta-analyse alvast een extra argument om op een meer rationele manier PPI’s voor te schrijven.